CÔNG TY CỔ PHẦN TCT LAND

Tin tức thị trường

CÔNG TY CỔ PHẦN TCT LAND

Tin tức thị trường

Bình Phước: Năm 2024 đẩy mạnh phát triển hạ tầng

395 lượt thích

(Xây dựng) – Một trong những nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế – xã hội năm 2024, tỉnh Bình Phước sẽ tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, các dự án giao thông kết nối liên vùng, hạ tầng đô thị, hạ tầng chuyển đổi số để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững.

Bình Phước: Năm 2024 đẩy mạnh phát triển hạ tầng
Tốc độ phát triển đô thị góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bình Phước và vùng Đông Nam Bộ.

Theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND, trong năm 2024 tỉnh Bình Phước sẽ thực hiện quyết liệt công tác thu ngân sách và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp phát triển nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phong trào khởi nghiệp.

Trên tinh thần nghị quyết, năm 2024 tỉnh Bình Phước phấn đấu các chỉ tiêu kinh tế so với năm 2023 như sau: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 8 – 8,5% so; GRDP bình quân đầu người tăng 6,5%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 10% so với năm 2023; kim ngạch xuất khẩu tăng 09% so với năm 2023; Thu ngân tăng 6,29%; thu hút đầu tư trong nước tăng 7,7%; thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) 400 triệu USD. Trong đó, GRDP sẽ tập trung ở cơ cấu công nghiệp – xây dựng 43,77%, dịch vụ chiếm 32,83%.

Bình Phước: Năm 2024 đẩy mạnh phát triển hạ tầng
Đầu tư hạ tầng, phát triển giao thông kết nối vùng được Bình Phước xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo sự phát triển chung về kinh tế – xã hội.

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, tỉnh Bình Phước xác định tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư để sớm triển khai các dự án giao thông kết nối liên vùng như: Đường cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước), Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, Đường Đồng Phú – Bình Dương.

Đồng thời, triển khai thực hiện đề án phát triển đô thị tỉnh và kế hoạch nâng cấp xã đủ tiêu chuẩn lên đô thị loại V. Thực hiện chặt chẽ việc quy hoạch các khu dân cư, công trình phúc lợi dân sinh, tránh tình trạng khiếu nại xảy ra. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả dự án “Đầu tư thiết bị, phần mềm, cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng Chính quyền số, Địa phương thông minh tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022-2025.

Bên cạnh đó, tỉnh Bình Bình sẽ tổ chức sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2030; quy định trách nhiệm đối với người đứng đầu đơn vị nhà nước về thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính; thúc đẩy ứng dụng số, nền tảng số trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đặc biệt, tỉnh Bình Phước tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sẽ được Bình Phước chú trọng hơn nhằm đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Bên cạnh đó, Bình Phước sẽ củng cố quốc phòng – an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc biên giới; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

Bài viết liên quan

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN