CÔNG TY CỔ PHẦN TCT LAND

Tin tức thị trường

CÔNG TY CỔ PHẦN TCT LAND

Tin tức thị trường

Quy hoạch Cụm công nghiệp tại huyện Lộc Ninh

98 lượt thích
(CTTĐTBP) – Ngày 2/3/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 2/3/2019 về việc phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, quy hoạch 2 Cụm công nghiệp Lộc Thành và Lộc Thịnh trên địa bàn huyện Lộc Ninh với tổng diện tích 94 ha để hình thành các cụm chế biến nông, lâm sản, sản xuất hàng tiêu dùng và sản xuất vật liệu xây dựng, gắn với khu xử lý nước thải tập trung, cụ thể:

– Cụm công nghiệp Lộc Thành với diện tích quy hoạch 40 ha. Tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng.

– Cụm công nghiệp Lộc Thịnh với diện tích quy hoạch 54 ha. Tổng mức đầu tư 270 tỷ đồng.

Giai đoạn đến năm 2030 quy hoạch 2 Cụm công nghiệp nêu trên với tổng diện tích 94 ha. Riêng giai đoạn đến năm 2020 chưa quy hoạch Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện.

3.6. Quy hoạch Cụm công nghiệp tại huyện Bù Đốp.

Quy hoạch 2 Cụm công nghiệp Phước Thiện và Thanh Hòa trên địa bàn huyện Bù Đốp với tổng diện tích 36,94 ha để hình thành các cụm sản xuất sản phẩm, phụ tùng, lắp ráp và sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn; chế biến nông, lâm sản và sản xuất hàng tiêu dùng, gắn với khu xử lý nước thải tập trung, cụ thể:

– Cụm công nghiệp Phước Thiện diện tích quy hoạch 19,94 ha, tại ấp Tân Lập, xã Phước Thiện. Tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng.

– Cụm công nghiệp Thanh Hòa diện tích quy hoạch 17 ha, tại ấp 4, xã Thanh Hòa. Tổng mức đầu tư 85 tỷ đồng.

Giai đoạn đến năm 2030 quy hoạch 2 Cụm công nghiệp nêu trên với tổng diện tích 36.94 ha. Riêng giai đoạn đến năm 2020 quy hoạch và đưa vào đầu tư cụm công nghiệp Phước Thiện với diện tích 19,94 ha.

Nguồn: Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 2/3/2019 của UBND tỉnh

https://binhphuoc.gov.vn/vi/doanhnghiep/huyen-loc-ninh/quy-hoach-cum-cong-nghiep-tai-huyen-loc-ninh-615.html

Bài viết liên quan

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN